Stor efterfrågan på FoU Lärcenters kunskap

FoU Lärcenter i Motala invigdes för knappt ett år sedan. Tiden därefter har varit intensiv.
– Vi är ute och föreläser 1-2 gånger i månaden, berättar Anna Nylén, en av de personer som på deltid är knuten till centret.

FoU Lärcenter

Dockan Moa är viktig på föräldrautbildningarna. Hon väger lika mycket som ett litet barn och kan ställas in på olika lägen, från ”lätt” till ”svår”.

Utan tvekan är det så att det ute i landet finns ett stort behov av den kunskap som de anställda på Lärcentret har.

FoU Lärcenter har fokus på kombinationen föräldraskap och kognitiva svårigheter. Bakgrunden är Motalas engagemang i föräldrastödsprogrammet PYC, Parenting Young Children, hämtat från Australien. Det programmet har utformats för föräldrar med kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar, med målet är att öka deras förmåga att vara just föräldrar.

– Före PYC fanns det stora brister i arbetet med de här familjerna, konstaterar Therese Kratschmer, som även hon arbetar deltid på FoU Lärcenter.

Parallellt med PYC-arbetet har man i Motala utvecklat ett eget arbetssätt för att möta föräldrar med kognitiva funktionshinder.

– Vi kände att vi behövde göra mer, och vi ville också vända oss till familjer med större barn, förklarar Anna Nylén. Därför utvecklade vi det vi kallar helhetsbaserat familjestöd.

Sprider det helhetsbaserade arbetssättet

PYC omfattar familjer med barn upp till 7 års ålder. Det helhetsbaserade familjestödet, som ibland kallas Motalamodellen, omfattar familjer med barn som är upp till 12 år gamla.

FoU Lärcenter sprider det helhetsbaserade arbetssättet, men har också stort fokus på hur man kan arbeta preventivt inom kommuner med medvetna val, och hur BBIC-utredningar och behandlingsarbete kan anpassas i förhållningssätt och bemötande.

Sedan centret invigdes i april 2016 har Anna Nylén, Johanna Örnstedt, Therese Kratschmer och Catharina Collan presenterat sig och erbjudit sin kompetens i samtliga kommuner knutna till FoU Centrum inom vård, omsorg och socialt arbete. Dessutom har de varit i Västervik, Ystad, Finspång, Stockholm, Östersund, Uppsala och på många, många fler orter ute i landet.

Och föreläsandet och utbildandet fortsätter:

– Nu på torsdag ska vi till exempel till Växjö, berättar Anna Nylén. Johanna och jag ska dit för en introduktion av den PYC-utbildning som Växjö kommun och region Kronoberg ska ha i april. Just nu har vi faktiskt fler uppdrag utanför än inom FoU Centrum.

FoU Lärcenter tar även emot studiebesök. Bland annat har representanter från Island varit i Motala, en statstjänsteman och en forskare från universitetet i Reykjavik.

Finns överallt

De speciella svårigheter som kan identifieras i kontakterna med föräldrar med kognitiva funktionshinder finns i alla kommuner. Men ofta vet inte myndigheterna att det är människor med kognitiva funktionshinder de möter. De tycker för det mesta bara att de träffar personer som förhåller sig avvisande till exempelvis socialtjänsten. Människor som kanske inte kommer till avtalade möten, eller plötsligt ilsknar till och omotiverat går sin väg. Människor som säger att de förstår, men sedan agerar som om de inte har förstått alls. Vilket ofta är fallet.

För att kunna stödja de här föräldrarna måste man för det första kunna identifiera dem. Därefter måste man ha möjlighet att förstå dem. FoU Lärcenter kan hjälpa till med båda delarna.

Högst på önskelistan just nu står egna lokaler. FoU Lärcenter är i dag inhyst hos Familjeteamet på Bispmotalagatan i Motala.

– Och så jobbar vi gärna ännu mer, säger Anna Nylén. I dag är vi anställda på Lärcentrum på tio till trettio procent av våra tjänster. Vår kunskap är efterfrågad, det finns enormt mycket att göra, och vi ser ju att vårt sätt att arbeta med det helhetsbaserade familjestödet fungerar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 maj 2018