Uppföljning av mottagningsstrukturen för ensamkommande barn i Linköping

Syftet med rapporten är att följa upp hur mottagandet av ensamkommande barn fungerat i Linköping och att identifiera utvecklingsområden i mottagandet både på kort och lång sikt. I studien har personal inom socialtjänst och skola, gode män, lärare samt ensamkommande ungdomar intervjuats.

Det framkommer att det över tid funnits ett strukturerat mottagande i Linköpings kommun av de ensamkommande barnen. Sammanfattningsvis uttrycker de ensamkommande ungdomarna att de i stort är nöjda med det mottagande de fått. De uttrycker dock att väntan på besked om uppehållstillstånd varit påfrestande.

Kvaliteten på de olika boendena har varierat enligt både personal och ungdomar och skolan är en mycket viktig komponent i ungdomarnas liv. Ungdomarna har fått hjälp med sin hälsa vid behov och de flesta har aktiviteter på sin fritid. De utvecklingsområden som både personal och ungdomar identifierar är mer enhetliga regler på boendena för ungdomar, olika nivåer på boenden och kompetent personal som arbetar på dessa boenden.

Det framkommer också utvecklingsområden som handlar om att utöka kontakten mellan ensamkommande ungdomar och svensktalande ungdomar, utvärdera och se över organiseringen av skolgången, möjlighet till feriearbete för alla ensamkommande barn. De resultat som framkommer stämmer väl överens med tidigare forskning inom området och det finns behov av att kommunen utvecklar ett gränsöverskridande synsätt för att komma vidare i frågan om integration.

Författare: Lina Helgstrand

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 februari 2019