Utbildning: Anpassningar i arbetet när barnets föräldrar har kognitiva svårigheter

Träffar du föräldrar med kognitiva svårigheter i ditt arbete? Vill du få på förslag på förhållningsätt, bemötande och olika anpassningar som du kan använda i möten med föräldrarna för att utveckla och stödja föräldraförmågan?

 

FoU kompetenscenter föräldraskap och kognitiva svårigheter anordnar två utbildningsdagar i februari och mars. Den ena riktar sig till personal inom utförarverksamhet och den andra till socialsekreterare.

FoU Kompetenscenter föräldraskap och kognitiva svårigheter startade 2015 i syfte att praktiknära samla kunskap om föräldraskap och kognitiva svårigheter och sprida detta till professionella som möter personer som funderar på barn, väntar eller har barn.

Syftet är också att forska inom området och skapa innovationer för föräldrar, barn och professionella. Kunskapscentret drivs i samarbete mellan FoU Centrum och Motala kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 januari 2020