Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning i individuellt anpassat vuxenstöd

FoU kompetenscenter för föräldraskap och kognitiva svårigheter erbjuder utbildning i individuellt anpassat vuxenstöd.

Individuellt anpassat vuxenstöd är en arbetsmetod utvecklad för att stödja och stärka inlärning hos vuxna personer med kognitiva svårigheter. Metoden sätter brukaren i fokus, vilket bland annat visar sig i att brukaren själv sätter upp mål med insatsen. Arbetsformen innebär träningsmoment på olika nivåer så att brukaren självständigt ska kunna utföra vardagliga sysslor och fungera i sociala sammanhang.
 
Metoden är utvecklad och omarbetad utifrån föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children, PYC. Kursen omfattar två heldagar med teori och övningar samt tre återträffar för repetition, övning och diskussion.
 
Vill du veta mer om metoden?
Anmäl dig till kursen eller hör av dig till Anna Nylén,  FoU-kompetenscenter för föräldraskap och kognitiva svårigheter.

Senast uppdaterad den 8 april 2021