Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

FoU-kompetenscenter för föräldraskap och kognitiva svårigheter

Forskning visar att professionella upplever svårigheter i att anpassa föräldrastöd till personer med kognitiva svårigheter. FoU-centrum i Linköping har i samarbete med Motala kommun ett kompetenscenter för sprida kunskap om metodik och arbetssätt till professionella som i sin yrkesutövning möter personer med kognitiva svårigheter som har eller funderar på att skaffa barn.

Johanna Örnstedt och Anna Nylén, FoU-kompetenscenter föräldraskap och kognitiva svårigheter

Från vänster: Johanna Örnstedt och Anna Nylén, FoU-kompetenscenter för föräldraskap och kognitiva svårigheter

 Kognitiva svårigheter kan vara intellektuella funktionsnedsättningar som ADHD, ADD, autismspektrumtillstånd och svagbegåvning. Föräldrar med kognitiva svårigheter kan vara svåra att identifiera, veta hur man ska bemöta och ge stöd.

Kompetenscentret erbjuder föreläsningar, studiecirklar, erfarenhetsutbyte och kurser om till exempel

  • Bemötande och förhållningssätt i utrednings- och behandlingsarbete
  • Anpassad arbetsmetodik i utredning- och behandlingsarbete
  • Arbetsmetodik för boendestöd
  • Anpassningar i föräldragrupper
  • Studiecirkel om svårigheter och stöd med reflektion och övningar.
  • Preventivt arbete och stöd i att låta personer göra medvetna val kring blivande föräldraskapsstöd.

Kompetenscentret har en simulatordocka för att personer som funderar på att skaffa barn ska få en verklig uppfattning om vad ett föräldraskap innebär och få möjlighet att träna praktiskt. Simulatordockan kan hyras ut.

Kompetenscentret tar också fram material till professionella:

  • Min Bok: En bok framtagen för ökad samverkan och minnesstöd för klienten. Boken har sidor där personen kan skriva vad han/hon är bra på, vad han/hon vill träna på och hur han/hon vill bli informerad. Min bok innehåller också flera anteckningssidor där professionella kan anteckna från möten. Det finns även utrymme att rita på anteckningssidorna.
  • Stödkort till socialsekreterare som gör utredningar om barns behov. Stödkorten innehåller material som syftar till att öka förälderns förståelse för de frågor och det sammanhang förälder och barn befinner sig i och ge socialsekreteraren frågor som är konkret och specifikt ställda. Stödkorten innehåller också bildstöd utifrån områden socialsekreteraren undersöker.

Senast uppdaterad den 25 maj 2021