Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

FoU-kunskapscenter, föräldraskap och kognitiva svårigheter

Forskning visar att professionella upplever svårigheter att anpassa föräldrastöd till personer med kognitiva svårigheter. FoU-Centrum i Linköping har i samarbete med Motala och Åtvidabergs kommuner ett kunskapscenter för sprida kunskap om metodik och arbetssätt.

FoU Lärcenter

 

Kognitiva svårigheter kan vara intellektuella funktionsnedsättning, ADHD, ADD, autismspektrumtillstånd och svagbegåvning. Föräldrar med kognitiva svårigheter kan vara svåra att identifiera, veta hur man ska bemöta och ge stöd.

Lärcentret erbjuder föreläsningar och studiecirklar om:

 • Bemötande och förhållningssätt
 • Anpassad arbetsmetodik
 • Anpassningar i BBIC-utredningar
 • Utveckla föräldraförmåga
 • Utveckla boendestöd i barnfamiljer
 • Anpassade föräldragrupper
 • Anpassade barngrupper
 • Förebyggande arbete med:
  • Simulatordocka
  • Toolkit
  • Tjej- och killgrupper
FoU Kunskapscenter

Till e-postformulär för FoU Kunskapscenter

E-post: larcenter@motala.se

Telefon: 0141-22 53 64

Anna Nylén: 0141-22 53 64
Therese Kratschmer: 0141-22 34 31
Johanna Örnstedt: 0141-22 34 52

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 februari 2019