Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om Evikomp

- Är det heldagar vi ska planera in? Önskar verksamheten heldag?

Verksamheterna kan både vilja ha heldag och halvdagar, men om ni lämnar in heldagar så kan det häda att vi bokar in två verksamheter på en dag.

- Kan man ha en närmare kontakt med verksamheterna för att få en bild av vilken tid de önskar?

Vi har fått en viss bild av vad verksamheterna önskar, detta ser väldigt olika ut, men vi har med detta i verksamhetens genomförandeplan för projektet, dessa genomförandeplaner ändras och uppdateras en del.

- Hur får vi information om vad verksamheterna vill?

Det får ni via oss, via mail och telefon. Vi arbetar i Life Care planering där man kan se vad varje enskild arbetsplats har för förutsättningar och behov.

- Är det klara lektioner som lärarna ska köra eller kan det vara olika önskemål?

Ja det är klara lektioner, men läraren har en viss pedagogisk frihet. Man kan komma överens med arbetsplatsen om att de ser filmen innan osv.

- 30 minuterslektioner är alldeles för kort tid för att föra någon mer djupare diskussion. Hur är det tänkt?

Detta var ett önskemål från verksamheterna i förstudien, nu visar det sig att många arbetsplatser vill ha längre sessioner, ibland halvdagar och väldigt ofta ett par timmar. Viss flexibilitet bör finnas, detta är som sagt ett projekt och vi måste leta oss fram till rätt modell, ett agilt förhållningssätt är viktigt.

- Förberedelsetid för lärare?

Lärarna kommer att ha behov av att sätta sig in i hela modulen, läsa på och förbereda sig. Om man har flera lärare kan detta bli ganska många timmar. Vi ser att det finns en del luft i systemet och att de kommer att hinna med detta, då vi ber om hela dagar.

- Det är mycket viktigt att avtalen är lika, så att alla utbildningsanordnare får samma förutsättningar.

Alla utbildningsanordnare kommer få, och har fått lika förutsättningar, de själva bidrar dock med lite olika förutsättningar.

- Det är viktigt med transparens – att alla får inblick i de synpunkter som lämnats in.

Vi lägger ut frågor och svar på hemsidan.

När det gäller vårt avtal är det som jag förut sagt allt för omfattande. Jag har inte hunnit stämma av med Drottning Blanka hur mycket de kan ta. Hur ser det ut för KUI – kan de ta Finspång, Valdemarsvik?

KUI har signalerat att de kan ta Finspång. Bidra med det ni kan så får vi försöka lösa resten, bra att veta hur mycket ni kan så snart som möjligt.

Senast uppdaterad den 29 maj 2019