Hoppa till huvudinnehåll

VISA

Projekt Visa – Varaktig inkludering i samhälle och arbetsmarknad – syftar till att få långtidsarbetslösa närmare arbetsmarknaden.

Att inte inkluderas på arbetsmarknaden kan leda till utanförskap, begränsad autonomi och till ytterligare ohälsa och oförmåga hos individen.

För att motverka det bedrivs projektet VISA. Det ska genomföras på ett innovativt sätt och med individuella lösningar. Det ska även ge underlag för långsiktig strukturell påverkan hos berörda samhällsaktörer.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden tillsammans med Motala kommun och Linköpings kommun.

I Linköpings kommun ingår Team Utreda, Social- och omsorgsförvaltningen.

VISA-metodens steg

 • Steg 1 (1-2 månader)
  Kartläggning. Den genomförs utifrån klientens situation, behov och önskemål.
 • Steg 2 (3-5 månader)
  Aktivitetsbaserad utredning. Samtal, aktivitetsprövning, arbetsuppgifter och observationer.
 • Steg 3 (1-2 månader)
  Den fortsatta vägen mot egen försörjning.

VISA-team

Ett VISA-team består av personer från de instanser som berörs av deltagarnas problematik. Det kan till exempel vara socialsekreterare, arbetsmarknadskonsulent, psykolog, fysioterapeut och pedagogisk handledare.

De kompletteras med experter inom hälsa, psykologi, beteendevetenskap och annan relevant kompetens och forskning.

Projektet 2017-2020

Ett första VISA-projektet har genomförts i Motala och Linköping mellan 2017 och 2020.

130 deltagare har medverkat, 90 från Linköping och 40 från Motala.

Skillnaden i kommunernas storlek och teamens sammansättning har påverkat utformningen av aktiviteterna.

I Motala kommun har aktiviteter genomförts i grupper om åtta personer. Det har varit bestämda aktivitetsplatser i exempelvis skogen och på arbetsplats. Det har också tillämpats fast närvarotid.

Syftet har varit att få en bild av deltagarnas aktivitetsfunktion

Projektets har gett goda resultat:

 • 10 % studerar eller har fått anställning med lön
 • 10 % söker aktivt jobb
 • 30 % är i praktik eller annan arbetsförberedande insats
 • 50 % är i behov av vidare utredning, behandling eller rehabilitering
 • 100 % har en tydlig handlingsplan som beskriver vägen mot egen försörjning eller aktivitet

Slutrapport

Så fungerar metoden

VISA-metoden fungerar med hjälp av

 • rätt kompetens och verktyg hos professionella.
 • fortsatta insatser och kontinuerlig samverkan.
 • utökad kunskap och mer forskning.

Deltagarnas reflektioner

 • Insikter och egenvärde är avgörande
 • Hindren finns fortfarande med deltagarna upplever att de har fått mer handlingskraft och blivit mer hoppfulla inför framtiden. 

Mer information

Kontakta Linn Karlsson, enhetschef Team Utreda, Social- och omsorgsförvaltningen

Senast uppdaterad den 26 maj 2021