Pågående projekt

FoU-Centrum stödjer utveckling och genomförande av projekt som bygger på nära samverkan mellan forskning och verksamhet. Det finns tre övergripande programområden. Dessa är kvalitets- och metodutveckling, lärande och förändringsprocesser samt brukarens roll och situation.

Lokala projekt

FoU-centrum ska studera den så kallade Linköpings-modellen, där serviceinsatser ersätter myndighetsbeslut. Linköpings-modellen tillämpas bland annat inom äldreomsorgen och missbruksvården. Det innebär att antalet biståndsbeslut minskar till förmån för serviceavtal som tecknas mellan givare och mottagare.

Kontaktperson: Elisabeth Ulvenäs

Regionala, nationella och internationella projekt

Evikomp är ett länsgemensamt ESF-projekt (Europeiska socialfonden) som ska bidra till att möta nuvarande och framtida behov av kompetens inom kommunala vård- och omsorgsverksamheter.

Kontaktperson: Malin Robertsson Bly

Läs mer här om Evikomp

Sju kommuner i Östergötland ska tillsammans med Region Östergötland, arbetsförmedlingen och fackförbundet Kommunal göra det möjligt för 200 personer som står långt från arbetsmarknaden att få arbetsplatslärande inom vård och omsorg.

Syftet är att bidra till en långsiktigt hållbar struktur för fortsatt utveckling, spridning och implementering av kunskap inom den sociala barn- och ungdomsvården, med fokus på barns delaktighet. En del av ett utvecklingsarbete som finansieras av SKL och riktar sig till samtliga kommuner samt region Östergötland.

Kontaktperson: Thomas Leijon013-20 58 14

Erasmus+-projekt där FoU Centrum är lead-partner. Andra deltagande länder är Norge, Danmark, Slovenien, Portugal och Italien.

Kontaktperson: Mats Eriksson

Kunskapsöversikt, metodutveckling och utbildning inom demensvård. 

Kontaktperson: Mats Eriksson

Parenting young children (PYC) är ett föräldrautbildningsprogram som är utvecklat för föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar vars barn är yngre än 7 år.

Kontaktperson: Anna Nylén

Kontaktperson: Håkan Nilsson

 Utvärderingar, uppföljningar och kunskapsöversikter

Linköping

Kontaktperson: -

Linköping

Kontaktperson: Lina Helgstrand

Uppföljning av pilotprojekt i Ödeshögs kommun.

Kontaktperson: Bo Davidsson

Sandrinoparken, Linköping

Kontaktperson: Bo Davidsson

Linköping

Kontaktperson: Björn Lindenmo

Kontaktperson: Elisabeth Viman

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 maj 2019