Pågående projekt

FoU-Centrum stödjer utveckling och genomförande av projekt som bygger på nära samverkan mellan forskning och verksamhet. Det finns tre övergripande programområden. Dessa är kvalitets- och metodutveckling, lärande och förändringsprocesser samt brukarens roll och situation.

Lokala projekt

FoU-centrum ska studera den så kallade Linköpings-modellen, där serviceinsatser ersätter myndighetsbeslut. Linköpings-modellen tillämpas bland annat inom äldreomsorgen och missbruksvården. Det innebär att antalet biståndsbeslut minskar till förmån för serviceavtal som tecknas mellan givare och mottagare.

Kontaktperson: Elisabeth Ulvenäs

Regionala, nationella och internationella projekt

Evikomp är ett länsgemensamt ESF-projekt (Europeiska socialfonden) som ska bidra till att möta nuvarande och framtida behov av kompetens inom kommunala vård- och omsorgsverksamheter.

Kontaktperson: Malin Robertsson Bly

Läs mer här om Evikomp

Sju kommuner i Östergötland ska tillsammans med Region Östergötland, arbetsförmedlingen och fackförbundet Kommunal göra det möjligt för 200 personer som står långt från arbetsmarknaden att få arbetsplatslärande inom vård och omsorg.

Erasmus+-projekt där FoU Centrum är lead-partner. Andra deltagande länder är Norge, Danmark, Slovenien, Portugal och Italien.

Kontaktperson: Mats Eriksson

Kunskapsöversikt, metodutveckling och utbildning inom demensvård. 

Kontaktperson: Mats Eriksson

Parenting young children (PYC) är ett föräldrautbildningsprogram som är utvecklat för föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar vars barn är yngre än 7 år.

Kontaktperson: Anna Nylén

Projektet syftar till social inkludering av målgruppen unga vuxna med psykiska besvär. Rethink är ett FoU-projekt för unga i åldern 18-30 år som inte är i sysselsättning, utan endast i en social insats t ex försörjningsstöd. Projektet ska stärka dessa unga genom att utöka deras sociala nätverk via tillhandahållandet av ett ”träningsprogram” inklusive en case-manager och en mentor. Träningsprogrammet ska få dem närmare sysselsättning.

Kontaktperson: Lina Helgstrand

Läs mer här om Rethink

Utvärderingar, uppföljningar och kunskapsöversikter

Linköping

Kontaktperson: Lina Helgstrand

Uppföljning av pilotprojekt i Ödeshögs kommun.

Kontaktperson: Bo Davidsson

Sandrinoparken, Linköping

Kontaktperson: Bo Davidsson

Linköping

Kontaktperson: Björn Lindenmo

Kontaktperson: Elisabeth Viman

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 december 2019