Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

European Pact for Integration, EPI

Linköpings kommun är sedan januari 2020 partner i ett EU-projekt, som är finansierat av Asyl- och migrationsfonden via Europakommissionen. Projektet heter European Pact for Integration, EPI, och syftar till att i samverkan med övriga partner i projektet arbeta fram och testa en metod för ökad inkludering och delaktighet.

Utgångspunkten är interkulturella möten mellan myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Det är inom projektet 13 partner och sju städer i Europa från Lettland, Polen, Sverige, Italien, Tyskland, Spanien och Rumänien. Med hjälp av ett verktyg för att mäta kommunens förmåga och förutsättningar för inkludering och integration har ett första resultat kommit som kommer att tas vidare och utvecklas tillsammans med externa parter. Målet är att ha en grund att utgå ifrån i kommunens fortsatta arbete med att ta fram en övergripande strategi för integration och inkludering, inom alla sektorer.

En central del i projektet är olika former av delaktighet och inkludering. Samverkan med parter från både kommunen, näringslivet, civilsamhället och akademin är nyckeln till framgång. Metoder för delaktighet i form av frågeformulär, intervjuer, fokusgrupp, temagrupp och en Open day-konferens kommer att prövas under projekttiden.

Projektet pågår januari 2020 – juni 2022.

Delprojekt 1: Intercultural Cities Index, ICC. Feb 2020 – juli 2020.

Delprojekt 2: Metoder för delaktighet och inkludering. Startar aug 2020.

Projektledare Johanna Lensell Rebillon, tel 013-20 63 95.

Senast uppdaterad den 14 september 2020