Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Evikomp

Evikomp är ett länsgemensamt ESF-projekt (Europeiska socialfonden) mellan samtliga 13 kommuner i Östergötland, Region Östergötland och Kommunalförbundet Itsam. Projektet syftar till kompetensutveckling för personal inom vård och omsorg. Det ska också bidra till att möta nuvarande och framtida behov av kompetens inom kommunala vård- och omsorgsverksamheter. Linköpings kommun är projektägare.

Visionen

Visionen är attraktiva och lärande arbetsplatser där medarbetarna får förutsättningar att utveckla en reflekterande och lösningsinriktad kompetens som stärker deras position på arbetsmarknaden och som samtidigt kommer till nytta i verksamheten.

Målgrupp

Projektet involverar 13 kommuner, 75 arbetsplatser, 150 chefer och 2500 anställda inom vård- och omsorg. Projektet omfattar även cirka 40 personer som står långt från arbetsmarknaden vilka ska erbjudas en kortare praktik med sikte på någon form av anställning.

Metod

En flexibel lärandemodell utvecklas och genomförs lärarlett på arbetsplatsen och/eller online via en webbplattform. Ett antal av utbildningsmodulerna ska även kunna gå att validera mot vård- och omsorgsprogrammet. Chefer erbjuds utbildning i arbetsplatslärande samt stöttning under projektets gång.

Resultat

  • På ett strukturerat sätt stärka medarbetarnas kompetens och utveckla metoder för ett långsiktigt arbetsplatslärande.
  • Ge medarbetare kunskap de har praktisk nytta av.
  • Utökat erfarenhetsutbyte runt kunskap, kvalitet och kompetens mellan medarbetare och chefer.
  • Med ökade kunskaper och bättre förutsättningar att möta yrkesutmaningarna förväntas sjukskrivningstalen minska.
  • Förbättrad kvalitet i verksamheten.
  • Personer utanför arbetsmarknaden ska få prova på yrket och få möjlighet till någon form av anställning.

Finansiering

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden. Evikomp erbjuder ett omfattande utbildningspaket. Deltagandet är kostnadsfritt men arbetsplatserna får använda medarbetarnas arbetstid.

Dokumentation

Senast uppdaterad den 17 september 2020