Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Parenting young children i Norden

Projektansvarig Anna Nylén
Kontakt hos FoU Mats Eriksson
Område Barn, Familj, Funktionshinder

Målgrupp

Personal som arbetar med familjer på utförarsida (IFO)

Beskrivning

 

 

 

Parenting Young Children (PYC) är ett hembaserat föräldrastödsprogram som baseras på väl beprövade socialpedagogiska principer. Programmet syftar till att stödja inlärning och utveckling av föräldraförmågan hos personer med kognitiva svårigheter. Initialt utvecklades och anpassades programmet till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar. Men modellen har även visat sig vara betydelsefull för andra målgrupper där det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat föräldraskapsstöd, vilket stärker förälderns samspel med och omvårdnad om sitt barn.
Samarbetsparter GR, FOU Borås, Region Uppsala, Parenting Resch Center i Australien
Tidsplan Pågående
Finansiär Finansernas av utbildningsintäkter

Läs mer

PYC.se

 

Senast uppdaterad den 7 juli 2020