Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

PRIME

PRIME (Promoting Integration of Young Migrants)
Vidga dina vyer genom att dela med dig av dina intressen och kanske få en vän för livet! Nya svenska ungdomar behöver mentorer!

Forsknings och utvecklingscentrum (FoU) driver projektet PRIME under hösten 2017- hösten 2019. Projektet som finansieras av Interregional central Baltic syftar till att minska social exkludering bland nyanlända unga i åldern 18-24 år.

Projektet syftar till att ge ett intensifierat stöd till unga nya svenska kvinnor och män som går på språkintroduktion på gymnasieskolan eller på svenska för invandrare (SFI). Stödet tar formen av ett ”träningsprogram”, vilket inkluderar en individuell plan gjord tillsammans med en ”case manager”, tilldelandet av en personlig mentor och en möjlighet att prova på- aktiviteter inom föreningslivet eller ”hälsa på” på arbetsplatser själv, tillsammans med en annan deltagare eller med din mentor.

Projektet har stort behov av att rekrytera mentorer och önskar därför kontakt med alla som kan bidra med något och önskar dela med sig av sina intressen. Läs mer på bilagan ”Information till mentorer”.

Samtliga deltagare och mentorer bjuds in till gemensamma träffar med regelbundenhet under det femmånader långa träningsprogrammet. Träningsprogrammet ges till 15 deltagare åt gången och löper mellan maj- september och från oktober- februari.

Om mentorsengagemanget känns för fast i konturerna så finns möjligheten att engagera sig som språkvän istället:  https://www.visessprakvanner.se/sv/start/ Det förstnämnda är styrt och innebär minst 2 träffar/ månad med sin adept samt deltagande på de gemensamma träffarna och till en ersättning om 5000kr för fem månader. Det andra är helt ideellt och inte några krav.

Om mentor eller ”språkvän” låter som något för dig, hör av dig till projektledaren: 
Johanna Palmstierna, projektledare, Social- och omsorgsförvaltningen

FoU-centrum driver projektet Prime med medel från Interregional central baltic-programmet.

Senast uppdaterad den 25 september 2019