Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Rethink - ett metod- och innovationsprojekt

Projektansvarig Johanna Palmstierna
Kontakt hos FoU Lina Helgstrand
Område Psykisk ohälsa bland unga vuxna och mentorsskap

Målgrupp

 

40 unga vuxna i åldern 18-30 år, varav 20 i Sverige och 20 i Lettland, med en historia av psykisk ohälsa som riskerar social exkludering på grund av avsaknad av varaktig sysselsättning i form av studier eller arbete. Vi har avgränsat målgruppen till unga vuxna med psykisk ohälsa som uppbär försörjningsstöd eller är i en social insats.

Beskrivning

Framtagande och genomförande av ett träningsprogram inklusive mentorskap som socialt inkluderar målgruppen mer i samhället.
Samarbetsparter Zemgale planning region, Lettland
Tidsplan Maj 2019- april 2021
Finansiär EU-fonden Interregional Central Baltic

Projektroller

En projektledare 30 %, en training coordinator 50 %, en case manager 25 % och en development officer (forskare/ utvecklare) 25 %.

Syfte

Syftet med detta projekt är att skapa ett ”träningsprogram”/utveckla en individanpassad kompletterande insats (i förhållande till befintliga) som ser till en persons sammantagna situation och ger stöd utifrån ett helhetstänk.

Under projektperioden kommer dialog och transnationellt utbyte att ske i Linköping och Zemgale-regionen, Lettland 4 gånger. Zemgale-regionen kommer att göra motsvarande arbete med unga vuxna med psykisk ohälsa varför trainingprogrammet utvecklas tillsammans.

Projektets faser

  • Fas 1: Kartläggning målgruppens situation och befintliga insatser till målgruppen.
  • Fas 2: Skapande av ett training program. Identifiering av brister och behov.
  • Fas 3: Rekrytering och utbildning av 10 mentorer samt rekrytering av 20 deltagare. Genomförandefas under januari-december 2020.
  • Fas 4: Spridning och implementering av modell i ordinarie verksamhet.

Senast uppdaterad den 18 maj 2020