Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hälso- och sjukvård

Här finns samtliga hälso- och sjukvårdsriktlinjer inom Linköpings kommun och förteckningar över medicintekniska produkter. Om du har frågor kan du ta kontakt med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) eller medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Äpple och stektoskop

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har det övergripande ansvaret för vårdens kvalitet och säkerhet i kommunal hemsjukvård oavsett boendeform. Det är en tjänst som är reglerad i hälso- och sjukvårdslagen.

Ansvaret avser den vård och behandling som ges, de krav som ställs på läkemedelshantering, dokumentation mm samt anmälan om en patient drabbas av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling (lex Maria). MAS är sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor. Inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar ansvarar MAS för:

 • hälso- och sjukvårdsriktlinjer
 • delegeringsriktlinjer
 • verksamhetsuppföljning
 • kvalitet och patientsäkerhet
 • dokumentationsriktlinjer
 • avvikelsehantering

MAS fungerar också som utvecklingsledare, initierar projekt och bedriver utrednings- och utvecklingsarbete både inom kommunen, med andra kommuner och i samverkan med andra till exempel Region Östergötland. MAS medverkar också som kontaktperson mot Tandvårdsgruppen.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering har i den kommunala hälso- och sjukvården det övergripande ansvaret för vårdens kvalitét och säkerhet inom verksamhetsområdet rehabilitering.

Ansvaret avser rehabilitering och behandling som ges, de krav som ställs på dokumentation, kvalitet och säkerhet samt anmälan enligt lex Maria om en patient drabbas av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling.MAR är sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor inom rehabiliteringsområdet och ansvarar för:

 • hälso- och sjukvårdsriktlinjer
 • kvalitét och patientsäkerhet
 • dokumentationsriktlinjer
 • delegeringsriktlinjer
 • avvikelsehantering och lex Maria
 • verksamhetsuppföljning
 • råd och stöd till personal och chefer
 • samverkan och samordning av vårdresurser inom och utanför den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten

MAR samverkar med hjälpmedelskonsult inom området hjälpmedel och medicintekniska produkter. MAR verkar som utvecklingsledare, initierar projekt och bedriver utrednings- och utvecklingsarbete såväl inom kommunen som i samverkan med andra kommuner och Region Östergötland. 

Senast uppdaterad den 19 augusti 2021