Hoppa till huvudinnehåll

Direktiv för Läkemedelspump är reviderat

Förändringar gällande användning av läkemedelspump.

Direktivet finns under rubriken Medicintekniska produkter. Nyheter är att efter varje användning av läkemedelspump ska en funktionskontroll utföras av användaren innan återlämning till Hemsjukvårdsutföraren. Dokument för Utlåning och Funktionsprotokoll finns under Dokument för utskrift på MAS/MAR-sidan, liksom dokumentet Inlämning av läkemedelspump till MTIT.

Senast uppdaterad den 5 maj 2023