Hoppa till huvudinnehåll

Uppdaterad version av direktiv för Läkemedelshantering

Nytt - sidan 9 Dokumentation

Ställningstagande till stöd vid läkemedelshantering ska alltid genomföras vid inskrivning av nya patienter samt vid behov.

I de fall det bedöms att patienten inte är i behov av hjälp vid läkemedelshantering dokumenteras detta i en utredande plan, för att förtydliga att en bedömning av läkemedelsansvaret har genomförts. Denna information har även förtydligats i direktivet Inskrivning vid ny patient, ssk ansvar.

Förtydligande - sida 30-31 Kommunala läkemedelsförråd, Behörigheter och avslut av behörigheter i Unit4.

Behörighetsansökan skickas av ansvarig verksamhetschef till Linköpings kommuns Användarstöd via självbetjäningsportalen på utförarwebben. Klicka på Vård, stöd och omsorg - Användarstöd - Behörighetsansökan legitimerad personal.

För att avsluta behörigheter kontakta Linköping kommuns Användarstöd via självbetjäningsportalen. Klicka på Vård, stöd och omsorg - Användarstöd - Avsluta behörighet.

 

Vid behov av att starta upp eller avsluta kommunala läkemedelsförråd kontaktas MAS via funktionsbrevlådan.

 

Senast uppdaterad den 6 juli 2023