Utskrift av läkemedelslista via Cosmic Link efter utskrivning från slutenvård

Från och med den 1 oktober ändras rutinen.

Leg. sjuksköterska inom kommunal verksamhet ska själv skriva ut aktuell läkemedelista från Cosmic Link efter att en patient är utskriven från slutenvården. Utskrift av läkemedelslista ska ske i nära anslutning till utskrivningen. Denna riktlinje finns på sidan Riktlinjer för hälso- och sjukvård samt sidan Samordnad vård och omsorgsplanering.

Riktlinje för tillgång till läkemedelslista från öppenvården finns nu också publicerad. Denna riktlinje finns på sidan Riktlinjer för hälso- och sjukvård.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 september 2019