Hoppa till huvudinnehåll

Rekrytering av studenter till vård och omsorg

Vuxenstuderande inom vård och omsorg

SOF/Leanlinks krisledning har i ett samarbete med alla kommunens vuxenutbildare tillsett att möjlighet finns för studenter som studerar termin 2 eller 3 inom vård och omsorg (och som fyllt 18 år) att erbjudas anställning. Studenterna kan själv välja om de vill kombinera arbete och studier eller pausa studierna under denna tid och återuppta dem senare.

Dessa studenter kommer att finnas med i den vikariebank som Linköpings kommun startat.

Studerande på sjuksköterskeprogrammet

SOF/Leanlinks krisledning har i ett samarbete med LiU tillsett att de som studerar på sjuksköterskeprogrammet termin 2-6 kan erbjudas anställning i kombination med studier under våren. Studierna bedrivs på distans vid sidan om arbetet. Arbetsinsatsen kan i efterhand eventuellt valideras som VFU.

Vid intresse tar respektive utförare kontakt med SOF/Leanlinks krisledning. Skriv K1 först i ämnesraden.

Sonja Erlandsson, HR-direktör

Senast uppdaterad den 21 december 2020