Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Support och utbildning

Om du behöver hjälp kan du vända dig till Användarstöd. Du kan kontakta oss via mail eller webbformulär.

Support

I första hand ser vi att du tar kontakt med Användarstöd via supportformuläret. Då får du snabbast hantering av ditt ärende. Inkomna ärenden bevakas under kontorstid. För myndighetssupport och för samordnad vårdplanering tas ärenden enbart emot via e-tjänsten.

Utbildning

Användarstöd anordnar utbildningar i Treserva för, samordnare, gruppchefer, verksamhetschefer och legetimerad personal. Du anmäler dig till dessa via Utvecklingsportalen. För att kunna göra det måste du ha ett Linkom-konto och ett användarnamn. Detta får du från LKDATA. I Utvecklingsportalen hittar du även digitala utbildningar för omvårdnadspersonal och verksamhetsombud.

Nytt utbildningsmaterial i Treserva för omvårdnadspersonal

Ändringsförfrågan

Om du ser förbättringsmöjligheter eller har önskemål om ändringar har du möjlighet att skicka in en ändringsförfrågan. Verksamheternas krav och behov ska vara vägledande för arbetet med att utveckla och anpassa IT-stöd. Detsamma gäller för rutiner, mallar, arbetssätt och utbildningar.

Fyll i blanketten och se till att verksamhetsansvarig är informerad innan du skickar in den.

Skicka den till levereravardomsorg@linkoping.se

Ändringsförfrågan

När din ändringsförfrågan kommer in till Användarstöd görs en första bedömning. Möjliga lösningar diskuteras och om dessa är möjliga att genomföra inom ramen för ordinarie verksamhet. Om din ändring är omfattande (så pass att programutveckling krävs eller att det krävs extra resurser) går förslaget vidare till en styrgrupp. Det gäller de ändringar som inte ryms inom ramen för ordinarie verksamhet. Oavsett vilken väg din ändringsförfrågan tar så kommer du att få återkoppling när ett beslut är fattat. Om din ändring kommer att genomföras får du även reda på när förändringen kommer att ske.

Användarstöd

Behörighetsblanketter, begäran om loggutdrag samt andra dokument skickas till:

levereravardomsorg@linkoping.se

Alternativt faxas blanketterna till: 013-26 31 47

Eller via post: Enheten för IT och e-hälsa, Linköpings kommun, 581 81 Linköping

För hantering av samtliga övriga ärenden samt meddelande om att du önskas bli kontaktad av Användarstöd, skickas ett supportformulär via Användarstöds hemsida:

linkoping.se/anvandarstod

Support för debiteringsärenden

Telefontid: Kl. 09.00-11.30, helgfria vardagar

Telefon: 013-20 57 00

Besöksadress: Drottninggatan 16 (se karta)

Postadress: Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/anvandarstod http://www.linkoping.se/anvandarstod

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juni 2020