Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Enkelt och tryggt hemma

Linköpings kommun har tillsammans med det kommunägda bostadsbolaget Stångåstaden, Utsikt bredband och Rise initierat ett samverkansprojekt med syfte att stödja Linköpings seniora invånare till ett hälsosamt och självständigt liv. Detta genom ökade förutsättningar att bo kvar hemma i det egna boendet.

Den planerade företagsmässan hösten 2020 ställs in på grund av Covid-19. För att kunna fortsätta att bedriva utvecklingsarbetet har styrgruppen beslutat att etablera en visningslägenhet med syfte att prova, testa produkter och tjänster.

Med anledning av att företagsmässan ställs in har styrgruppen bedömt inkomma företagsansökningar enligt fastställda bedömningskriterier. Styrgruppen har tagit beslut om att gå vidare med 12 företag.

Tillsammans med ca 20 hyresgäster går vi nu vidare med att etablera tjänster och produkter i visningslägenheten som ett första steg. Där efter kommer hyresgästerna att få prova, testa tjänster och produkter i eget boende i samverkan med företagen. Forskningsinstitutet RISE kommer att stödja projektet i form av uppföljningsmetodik.

Målsättning med testverksamheten är att bygga kunskap och förståelse för vilka tjänster och produkter som möter hyresgästernas behov och betalningsförmåga. Där efter kommer styrgruppen att ta ställning till att genomföra en funktionsupphandling, det bedöms kunna ske 2021.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 juni 2020