Fastighetsägare

I samarbete med företaget Tunstall har Linköpings kommun infört ett nytt arbetssätt inom hemtjänst och hemsjukvård. Det nya arbetssättet innefattar bland annat hantering av traditionella nycklar. Det nya arbetssättet ska öka den enskildes trygghet och förenkla hanteringen av konventionella nycklar.

En förstudie inom hemtjänsten påvisade att det gick att göra förbättringar i befintliga arbetsprocesser, exempelvis minimering av den tid som åtgår till att hantera traditionella nycklar i samband med hembesök. Det förekommer också att nycklar försvinner, alternativt loggas felaktigt.

Smarta telefoner istället för nycklar

Med hjälp av ny teknik har förbättringar genomförts. I stället för vanliga nycklar använder personal smarta telefoner för att komma in i brukarnas hem. Detta förutsätter att en låsenhet monterats på insidan av brukarnas ytterdörr och i entrén. En bra sak är att det inte syns på den enskildes ytterdörr, låsenheten är endast synlig från insidan. Med stöd av den nya tekniken kan den enskilde få snabbare hjälp vid behov och hemtjänsten kan minimera hanteringen av nycklar.

Installationer av digitala lås

Breddinförandet av digital nyckelhantering avslutades i februari 2017. Installationer sker dock löpande med utgångspunkt i att nya kunder ansluter sig. Vid nyinstallationer i portar/entréer kontaktas du som fastighetsägare för att få information. Om du vill veta mer eller har frågor är du välkommen att ta kontakt med Marie Gunhardsson.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 april 2018