Verksamhet

I samarbete med företaget Tunstall arbetar Linköpings kommun med att införa ett nytt arbetssätt inom hemtjänst och hemsjukvård. Det nya arbetssättet innefattar bland annat hantering av traditionella nycklar. Det nya arbetssättet ska öka den enskildes trygghet och förenkla hanteringen av konventionella nycklar.

 En förstudie inom hemtjänsten påvisade att det gick att göra förbättringar i befintliga arbetsprocesser, exempelvis minimering av den tid som åtgår till att hantera traditionella nycklar i samband med hembesök. Det förekommer också att nycklar försvinner, alternativt loggas felaktigt. Hemtjänst och hemsjukvård ska också dokumentera insatser och avvikelser. Detta sker i efterhand på expeditionen på datorer.

Projekt MAIVOR

För att införa det nya arbetssättet pågår ett projekt. Projektet benämns som MAIVOR (mobilt arbetssätt inom vård och omsorg). Omsorgskontoret har upphandlat ett IT-stöd för digital nyckelhantering och IT-stöd för tids- och insatsregistrering.

Projektets olika delar införs i tre etapper. Den första etappen, DNH är genomförd och just nu pågår införandet av etapp två, TIR.  Genomförandet pågår till oktober 2018. Därefter införs den tredje och avslutande etappen mobil dokumentation.

Smarta telefoner istället för nycklar

Med hjälp av ny teknik genomförs förbättringar. I stället för vanliga nycklar använder personal smarta telefoner för att komma in i brukarnas hem. Detta förutsätter att en låsenhet monterats på insidan av brukarnas ytterdörr och i entrén. Dessa låsenheter syns endast från dörrens insida. Med stöd av den nya tekniken kan den enskilde få snabbare hjälp vid behov t.ex. vid nyttjande av trygghetslarm eftersom personalen inte behöver åka till servicehuset för att hämta nycklar.

Registrering och dokumentation

Med stöd av det nya arbetssättet registrerar personal tid och insatser för de besök som genomförs i hemtjänsten. Det digitala låset eller en RFID-tagg används för att kvalitetssäkra besöket, d.v.s. få en markering på att besöket genomförts på plats hemma hos brukaren. Detta är ett bra verktyg för att få en säker uppföljning av kvalitéten på insatserna. Det är centralt att veta att varje person får de insatser man har rätt till. IT-stödet underlättar också för personalen att få den tid de behöver till brukarna.

Dokumentation är tillsammans med de insatser som sker inom hemtjänst och hemsjukvård de två viktigaste faktorerna för god omvårdnad. I och med att mobil dokumentation införs kommer vårdgivaren ha tillgång till genomförandeplanerna i den smarta telefonen och kan också dokumentera direkt i den. Detta frigör tid och ökar kvalitéten i möte med den enskilde.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 augusti 2018