Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Välfärdstjänster

Ledningssystem för välfärdstjänster

Som ett stöd i arbetet med välfärdstjänster finns ett ledningssystem. Syftet med Ledningssystemet för välfärdstjänster är att det ska verka som ett stöd för kommunen i åtagandet avseende trygghetsskapande insatser. Ledningssystemet beskriver vilka förutsättningar som krävs för att få en väl fungerade tjänst för välfärdstjänster. Tjänsten omfattar ett flertal komponenter, t.ex. avtal med leverantörer, utbildning för personal och den enskilde samt rutiner och riktlinjer för hur välfärdstjänster ska installeras och nyttjas.

En fördel med ledningssystemet är att olika roller, t.ex. undersköterskor, biståndsbedömare och verksamhetschefer enkelt kan identifiera sitt ansvar och arbetsuppgifter. När utveckling och förändringar behöver ske, sker dessa inom ramen för ledningssystemet. Detta innebär att den senaste versionen av aktuella processer och dokument alltid finns på webben. 

Ledningssystem för välfärdstjänster
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 januari 2017