Digitala trygghetslarm

Nu är alla analoga trygghetslarm utbytta mot digitala. Detta har vi gjort för att kvalitetssäkra trygghetslarmskedjan. Arbetet slutfördes i juni 2016.

Vi går mot ett allt mer digitaliserat samhälle där ny teknik skapar ett tryggare samhälle. Det märks bland annat genom att antalet analoga telefonabonnemang minskar och ersätts av IP-telefoni eller mobila lösningar. För att möta utvecklingen och kvalitetssäkra larmkedjan genomförde vi ett teknikskifte under 2015 och 2016. Alla analoga trygghetslarm byttes ut och ersättes av digitala trygghetslarm.

Fördelar med digitaliseringen

  • En tryggare och säkrare larmkedja så att Linköpingsbor känner en ökad trygghet i det egna hemmet.
  • Linköpings kommun kommer att ansvara för hela larmkedjan, från utrustning till abonnemang och larmcentral.
  • Eventuella avbrott kan identifieras och åtgärdas tidigare eftersom digitala trygghetslarm funktionstestas flera gånger varje dygn (till skillnad från de analoga trygghetslarmen som funktionstestat en gång varje dygn).
  • Den digitala tekniken är enklare att hantera för den personal som ska installera trygghetslarmet.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 juli 2016