Mobila trygghetslarm

Äldrenämnden fattade 2016 beslut om att under det året införa tjänsten mobila trygghetslarm med funktionen söka/spåra i Linköpings kommun. Initialt riktar sig tjänsten till individer med minnesproblematik, som bor i ordinärt boende eller servicelägenhet.

Tjänsten mobilt trygghetslarm med funktionen söka/spåra innebär att den individ tillhörande målgruppen som upplever otrygghet vid utevistelse och som kanske inte alltid hittar hem, kan få en utökad larmfunktion.

Det mobila trygghetslarmet fungerar utanför bostaden, och utifrån individens behov kan individuella inställningar göras, såsom att larm och påkalla hjälp, eller att hemtjänsten eller närstående kan söka och spåra vart individen befinner sig. Tjänsten förväntas leda till bland annat ökad trygghet, självständighet och fortsatt deltagande i samhällslivet samt en bibehållen hälsa för den enskilde.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 januari 2019