Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Länsgemensam yrkesintroduktion

Via FoU-centrum i Linköping erbjuds en länsgemensam yrkesintroduktion för samtliga kommuner i Östergötland för de som anställs i kommunernas individ- och familjeomsorg, nyanställda myndighetsutövare såväl som utförare/behandlare och i relevanta delar även LSS-handläggare.

Alla kommuner har en liknande situation – svårigheter i att rekrytera och behålla behörig och erfaren personal inom den sociala barn- och ungdomsvården. För att attrahera och behålla personal krävs därför att man har en planering för hur nyanställd personal ska introduceras.

Oavsett om man anställd i Kinda, Mjölby eller Linköping är yrket detsamma, liksom de utmaningar man ställs inför som nyanställd. Det betyder att den yrkesintroduktion kommunen ger till stora delar kan se likadan ut oavsett i vilken kommun man ska arbeta i varför det finns mycket att vinna genom att samordna en yrkesintroduktion i Östergötland.

Denna yrkesintroduktion är tänkt att vara vad namnet säger; en introduktion i yrket. Det innebär att innehållet ska vara konkret tillämpbart, vara kopplat till de faktiska frågor man möts av i sin tjänst, och utgöra ett stöd i att förstå och växa in i sitt yrke.

Självklart behöver en yrkesintroduktion samspela med den arbetsplatsintroduktion som ges i respektive kommun. Samarbetet med respektive chef är därför viktigt.

Planen är att denna introduktion ska ges två gånger/år och den första omgången startar i mars 2018.

För mer information kontakta Johanna Sohl, planeringsledare, FoU-centrum

Senast uppdaterad den 26 februari 2019