Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Anmälan om ledig plats - äldreomsorg

Via denna e-tjänst kan utförare rapportera in lediga platser inom äldresorgen.

E-tjänsten kan användas av utförare som är godkända av kommunen för att rapportera in lediga platser och som har ett Linkomkonto. Du kommer vidare till e-tjänsten genom att först klicka på länken "Länk till e-tjänst: Anmälan ledig plats - äldreomsorg" och därefter klicka på  "Logga in".

Inrapporteringen gäller för följande boendeformer:

  • Korttidsplats
  • Vårdbostad somatik
  • Vårdbostad demens
  • Växelvård
  • Servicelägenhet
  • Trygghetsboende

Om du har frågor om ovanstående är du välkommen att vända dig till äldrelots.

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av äldrenämnden för administration som behövs för att handlägga ärendet. Personuppgiftsansvarig är äldrenämnden.

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen:

  • Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig.
  • Du kan även kontakta oss för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

För frågor kontakta äldrenämnden enligt följande: e-postadress eller via
Linköping kommun
Social- och omsorgsförvaltningen
581 81 Linköping

De uppgifter du lämnar hanteras i ordinarie verksamhetssystem. Uppgifterna gallras ur e-tjänsten efter två månader.

Återkoppling på inskickade uppgifter ges av resurskoordinator på Social- och omsorgsförvaltningen.

Har du frågor om innehållet i e-tjänsten kan du kontakta verksamheten enligt kontaktuppgifter på denna sida. Har du tekniska problem kan du kontakta Lkdata.

Senast uppdaterad den 16 april 2021