Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Digital underskrift för trygghetslarm och positioneringslarm

Denna e-tjänst kan användas av dig som kund eller av ditt ombud med hjälp av teknikutvecklare från Linköpings kommun i samband med installation av trygghetslarm eller positioneringslarm. Har kan du eller ditt ombud skriva under och signera med mobilt Bank ID ett nytt avtal för trygghetslarm eller positioneringslarm.

Om du har frågor om innehållet i e-tjänsten är du välkommen att vända dig till Användarstöd, Social och omsorgsförvaltningen via ett supportformulär som du når via länken "Användarstöd: Supportformulär" nedan.

De uppgifter du lämnar hanteras i ordinarie verksamhetssystem. Uppgifterna gallras ur e-tjänsten efter två månader.

Du får återkoppling från Social- och omsorgsförvaltningens Användarstöd inom två veckor.

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av social- och omsorgsnämnden för administration som behövs för att handlägga ärendet. Personuppgiftsansvarig är social- och omsorgsnämnden.

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen:

  • Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig.
  • Du kan även kontakta oss för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

För frågor kontakta social- och omsorgsnämnden enligt följande: e-postadress eller via
Linköping kommun
Social- och omsorgsförvaltningen
581 81 Linköping

Har du frågor om innehållet i e-tjänsten kan du kontakta verksamheten enligt kontaktuppgifter på denna sida. Har du tekniska problem kan du kontakta Lkdata.

Senast uppdaterad den 16 april 2021