Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Treserva och TES - ändringsförfrågan

Den här e-tjänsten kan användas av utförare som vill göra ändringsförfrågningar som gäller Treserva eller TES.

Den här e-tjänsten använder du för att beskriva ett utvecklingsbehov eller ett problem som du behöver hjälp eller stöd med. Den medarbetare som har god kännedom om utvecklingsbehovet eller problembilden fyller i uppgifterna. Det kan till exempel vara ett utförarbyte, en ny auktoriserad utförare eller ett förbättringsförslag.

Utförare som har Linkomkonto kommer direkt in i e-tjänsten genom att först klicka på länken "Länk till e-tjänst: Treserva och TES - ändringsförfrågan" och därefter klicka på "Logga in".

Om du har frågor om ovanstående är du välkommen att vända dig till Användarstöd, Social och omsorgsförvaltningen via ett supportformulär som du når via länken "Användarstöd: Supportformulär" nedan.

De uppgifter du lämnar hanteras i ordinarie verksamhetssystem. Uppgifterna gallras ur e-tjänsten efter två månader.

Du får återkoppling från Social- och omsorgsförvaltningens Användarstöd inom två veckor.

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av social- och omsorgsnämnden för administration som behövs för att handlägga ärendet. Personuppgiftsansvarig är social- och omsorgsnämnden.

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen:

  • Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig.
  • Du kan även kontakta oss för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

För frågor kontakta social- och omsorgsnämnden enligt följande: e-postadress eller via
Linköping kommun
Social- och omsorgsförvaltningen
581 81 Linköping

Har du frågor om innehållet i e-tjänsten kan du kontakta verksamheten enligt kontaktuppgifter på denna sida. Har du tekniska problem kan du kontakta Lkdata.

Senast uppdaterad den 16 april 2021