Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Uppföljning och utvärdering

För äldrenämnden och för social- och omsorgsnämndens områden är det enheten för uppföljning och utvärdering som har i uppgift att följa upp kvalitet, avtal och verksamhet.

Syftet med enheten för uppföljning och utvärdering är att säkra kvaliteten ur ett brukarperspektiv. Det görs genom att granska hur utförarna genomför sina uppdrag, hur kraven i avtalen har utformats och hur brukarna upplever tjänsterna.  

Kvalitetsuppföljningsplan

Varje år beslutar social- och omsorgsnämnden respektive äldrenämnden om en kvalitetsuppföljningsplan. Där framgår omfattning och inriktning för det kommande årets uppföljningsarbete. Kvalitetsuppföljningsplanen är uppbyggd på en övergripande nivå eftersom att uppföljningsarbetet till stor del påverkas av resultatet av uppföljningar och andra uppkomna situationer.

Senast uppdaterad den 12 mars 2020