Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bildspråk

Bilden är en effektiv förmedlare av budskap och känslor och är därför ett viktigt verktyg för att nå fram till våra målgrupper. Det handlar inte bara om vad som avbildas, utan också hur. Våra bilder ska representera mångfald, vara inkluderande och verka för tolerans och öppenhet i samhället. De ska också förmedla bilden av Linköping som en modig, mångfasetterad och mänsklig stad som växer och utvecklas.

Vårt bildmanér

För att förmedla rätt känsla och skapa igenkänning är det viktigt att det finns en röd tråd genom bilderna som är konstant. Den känsla vi vill förmedla sammanfattas i vårt bildmanér som vi rubricerar:

”Ögonblicksbilder”

Med det menar vi att bilderna ska:

 • vara energifyllda, levande och visa upp en växande stad i ständig rörelse
 • vara verkliga och trovärdiga genom att våga visa upp staden osminkad och Linköpingsborna som vi möter dem
 • visa en mångfasetterad och inkluderande stad genom variation i motiven mellan olika människor, miljöer och årstider
 • förmedla värme och omtanke i vardagsögonblick

Uttryck

Bilder i vår kommunikation ska förstärka och förtydliga vilka vi är och vad vi står för. Vi är en kommun där idéer blir verklighet och där teknik och humanism samverkar. Ledord i vår bildkommunikation är därför: varm ton, kontrastrikt, liv, rörelse och känslor.

När du väljer bilder, försök att eftersträva:

 • Liv, rörelse, energi och aktivitet
 • Naturliga ögonblicksbilder
 • Dokumentär, autentisk känsla
 • Värme, äkta glädje
 • Blanda gärna svartvita bilder med färgbilder

Undvik:

 • Manipulerade eller hårt retuscherade bilder
 • Frilagda bilder
 • Arrangerade, tillgjorda bilder
 • Kalla toner
 • Tomma, intetsägande miljöer
 • Röriga bakgrunder

Bildrättigheter

Tänk på att bilder räknas som konstnärliga verk som skyddas av upphovsrättslagen. Det innebär att man måste ha rättigheter att använda en bild i ett visst sammanhang, och att man inte utan upphovsmannens tillstånd får förändra den, till exempel genom att beskära, retuschera eller manipulera bilden. I redaktionella och informationssammanhang ska fotografens eller illustratörens namn skrivas ut.

Om det i bilden finns människor som är möjliga att identifiera måste vi enligt lag ha skriftligt tillstånd att använda bilden från myndig person eller målsman.

Senast uppdaterad den 23 maj 2018

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: