Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Grafiskt element

Genom att hålla oss inom vår grafiska profil skapar vi igenkänning och bygger vår visuella identitet. Som en del av den grafiska profilen och som ett sätt att särskilja oss visuellt finns ett grafiskt element att använda sig av. Vi kallar det idémönstret.

Idémönstret knyter an till Linköpings centrala värden på flera sätt. Dess flödande utformning symboliserar hur en idé föder en annan och visar att idéer kan samverka och skapa dynamik. Det speglar mod och ständig förändring.

Det grafiska elementet används med våra profilfärger och kan även fyllas med tillhörande raster. Idémönstret placeras där det bäst lyfter det visuella intrycket.

Man får, men måste inte, använda det grafiska elementet så länge man kommunicerar i varumärkesstärkande syfte, alltid tillsammans med logotypen ”Linköping – där idéer blir verklighet”. Det är inte tillåtet att använda det grafiska elementet tillsammans med logotypen ”Linköpings kommun” eller vid externa samarbeten.

Senast uppdaterad den 23 september 2021