Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Sociala medier

Genom sociala medier når vi snabbt ut med information och budskap men det ger oss också möjlighet att föra en närmare dialog med invånarna. De är också viktiga kanaler för marknadsföringen av Linköping för besökare och näringsliv. Därför är det viktigt att vi i sociala medier följer den grafiska profilen och att vår kommunikation är tydlig, tillgänglig och stärker bilden av Linköpings kommun som handlingskraftig, nytänkande och engagerad.

Bilder

Bilder är en viktig del av vår kommunikation, inte minst i sociala medier. Därför är det viktigt att de håller hög kvalitet och stämmer överens med det bildmanér som vi använder. Det sammanhållande manéret kallar vi ”ögonblicksbilder” och de viktigaste ledorden i vår bildkommunikation är varm ton, kontrastrikt, liv, rörelse och känslor. Det är också viktigt att bilderna känns autentiska, är inkluderande och representerar mångfald.

Profilbild

Alla våra verksamheter som inte har en egen symbol använder lejonhuvudet som profilbild i våra sociala kanaler. Eftersom det är en begränsad yta använder vi enbart lejonhuvudet utan text. Antingen kan man använda lejonhuvudet i färg mot vit bakgrund, eller också lejonhuvudet i vitt mot enfärgad bakgrund. Du kan välja fritt bland de färger vi använder i vår grafiska profil.

Användandet av många olika färger ska stärka bilden av oss som en mångfasetterad kommun och därför är det viktigt att inte alla verksamheter inom en förvaltning eller grupp använder samma färg. Däremot ska en enskild verksamhet använda samma profilfärg genomgående i samtliga sociala kanaler för bästa igenkänning.

De av våra verksamheter som har en egen symbol använder inte lejonhuvudet som profilbild, utan istället sin egen symbol. Här använder man också bilder, typsnitt och så vidare utifrån egen grafisk profil. Det är dock viktigt att tydligt markera att verksamheten är en del av Linköpings kommun genom att placera kommunens logotyp i vit version i något av de fyra hörnen på omslagsbilden.

Tänk på att lejonhuvudets storlek och placering i förhållande till bildstorleken är anpassade för att fungera som profilbild i sociala medier. Använd därför bilden som den är när du skapar ny profilbild. Zooma inte in i bilden för då kapas lejonhuvudets öron. Flytta inte heller lejonhuvudet från bildens centrum.

Facebook – verksamhet utan egen symbol

  1. Profilbild: Använd lejonhuvudet som profilbild för att markera att Linköpings kommun är avsändare. Obs: använd bilden som den är, dvs zooma inte och flytta inte lejonhuvudet från bildens centrum.

  2. Rubrik: Ge kontot ett namn som tydligt beskriver vilken verksamhet eller projekt som det handlar om

  3. Bilder: Följ vårt bildmanér och använd alltid Georgia eller Helvetica Neue om du vill ha med ett textbudskap i bild

Facebook – verksamhet med egen symbol

  1. Profilbild: Använd egen symbol som profilbild
  2. Rubrik: Ge kontot ett namn som tydligt beskriver vilken verksamhet eller projekt som det handlar om
  3. Bilder: Välj fritt en bild som passar verksamheten men lägg in Linköpings kommuns logotyp i färg eller vit version i något av de fyra hörnen, i första hand något av de högra hörnen för bästa balans

Instagram

Om din verksamhet inte har en egen symbol, använd lejonhuvudet som profilbild. Välj samma färg på Instagram som i övriga sociala kanaler för att undvika förvirring. Om din verksamhet har egen symbol ska du använda den som profilbild, men visa samhörigheten till Linköpings kommun genom att antingen lägga till en länk till verksamhetens sida under linkoping.se eller med texten "En del av Linköpings kommun".

Handledning

För dig som arbetar i Linköpings kommun och vill starta ett nytt konto eller en sida på sociala medier ska det vara förankrat med närmaste chef och kommunikationsavdelningen. Innan du börjar arbeta med sociala medier kan det vara bra att ha läst igenom informationen om sociala medier som finns på Linweb. Här finns information om hur vi arbetar med olika kanaler, hur vi tänker och hur vi ska agera i olika situationer.

Senast uppdaterad den 31 maj 2018