Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Samarbeten

I vissa sammanhang samarbetar Linköpings kommun med andra aktörer. För att det ska bli enklare att förstå när man ska använda kommunens grafiska profil, och hur aktörernas logotyper ska samspela, utgår vi från tre olika avsändarroller i kommunikationen.

De tre roller Linköpings kommun har i samarbeten är huvudavsändare, likvärdig avsändare och partneravsändare. För en så tydlig kommunikation som möjligt bör man tidigt avgöra hur rollerna ska fördelas mellan aktörerna. Som vägledning i beslutet kan man titta på faktorer som till exempel vem som står för den större delen av finansieringen, vem som tagit initiativet och vems målgrupp som är den mest prioriterade mottagaren.

Linköpings kommun som huvudavsändare

När Linköpings kommun är huvudavsändare används kommunens grafiska profil fullt ut och vår logotyp placeras på den mest framträdande ytan, oftast i något av de övre hörnen. Samverkande parters namn eller logotyper placeras i något av de nedre hörnen, i alfabetisk ordning eller efter grad av medverkan. Om det är många partners bör de i första hand skrivas ut som text och i annat fall placeras på en särskild tilläggsyta i underkant. Relationen mellan aktörerna bör uttryckas i någon text till exempel ”I samarbete med” eller ”Med stöd av”.

Linköpings kommun som likvärdig avsändare

Eftersom det är svårt och kostsamt att bygga upp kännedom och identitet utan en tydlig grafisk profil bör vi i första hand undvika rollen som likvärdig avsändare och istället välja en huvudavsändare bland medverkande aktörer. I de fall detta inte är möjligt ska ett neutralt visuellt utseende användas och ingen av parterna får sticka ut mer än de andra, vilket bland annat innebär att logotyperna ska ha samma storleksförhållande och placeringsnivå. Samarbetet kan gärna uttryckas i text med exempelvis ”Ett samarbete mellan”.

Linköpings kommun som partneravsändare

När Linköpings kommun är partner till annan huvudavsändare används huvudavsändarens grafiska profil. Vår logotyp får användas, i enlighet med de riktlinjer för frizon som tillhör logotypen. Relationen mellan aktörerna kan uttryckas i någon text till exempel ”I samarbete med”.

Senast uppdaterad den 23 maj 2018