Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vårt varumärke

I Linköpings kommun ingår många olika verksamheter och tillsammans skapar vi varumärket Linköping. Det är ett långsiktigt arbete som formas av vad vi gör varje dag, året runt och hur vi kommunicerar. Genom att arbeta aktivt med ett tydligt varumärke skapas en enhetlig bild av staden som gör det lättare för våra målgrupper att känna igen oss. Det ger också en intern samhörighet.

I det här avsnittet hittar du vår varumärkesstrategi som förklarar hur de varumärken och logotyper som är förknippade med Linköpings kommun samverkar med varandra. Här finns också vår varumärkesplattform och de viktigaste delarna av vår kommunikation.

Senast uppdaterad den 23 maj 2018