Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vårt arbetsgivarvarumärke

Ett arbetsgivarvarumärke handlar om vad kommunen som arbetsgivare står för och hur vi attraherar, motiverar och behåller nuvarande och framtida medarbetare.

Offentlig sektor står inför enorma utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Att förstärka vårt arbetsgivarvarumärke har därför aldrig varit viktigare.

Så vill vi uppfattas

Vi vill vara en modig, mänsklig och mångfacetterad arbetsgivare där medarbetare tycker det är roligt att gå till jobbet och känner stolthet för sitt arbete. Både befintliga och potentiella medarbetare ska se Linköpings kommun som det bästa valet av arbetsgivare. Därför gör vi vårt yttersta för att skapa miljöer där våra medarbetare trivs och kan förverkliga sina idéer. Alla medarbetare är viktiga för oss, eftersom deras engagemang påverkar staden och människorna positivt varje dag.

Genom att träffa medarbetare i fokusgrupper från alla förvaltningar har vi kartlagt vad medarbetarna tycker kännetecknar kommunen som arbetsgivare, både styrkor och utvecklingsområden. Utifrån resultatet i fokusgrupperna och ledningens uttalade ambitionsnivå har vi tagit fram ett medarbetarlöfte ”Vårt engagemang - gör idéer till verklighet”.

Arbetsgivarvarumärket hämtar sin kraft ur en genuin medarbetarupplevelse som kan formuleras i tre huvudbudskap. Dessa budskap ska därför genomsyra all arbetsgivarkommunikation.

  • Du är viktig – därför får du stort handlingsutrymme och möjlighet att växa.
  • Vi påverkar människors liv, jobbar nära våra kommuninvånare och är en del av en kollegial omtänksam kultur med mycket skratt.
  • Växande och framtidsfokuserad kommun som förverkligar idéer och vågar prova nya metoder.

Gemensamt har vi, oavsett uppdrag, roll och funktion, ett ansvar att var och en vara delaktig i att skapa arbetsglädje och stolthet. Vi strävar efter att ha en organisation som bygger på dialog, samspel och öppenhet och som stöds av en tydlig ledning på alla nivåer. Våra gemensamma värderingar visar vad vi står för, och vi har alla ett ansvar att se till att våra värderingar efterlevs. Det bidrar vi till att stärka vårt arbetsgivarvarumärke, som alltså inte är en logotyp, utan snarare är en beskrivning av hur våra medarbetare uppfattar oss som arbetsgivare.

Våra varumärken hänger samman

Arbetsgivarvarumärket går hand i hand med kommunens övergripande varumärke; ”Linköping – där idéer blir verklighet”. Varumärkenas budskap ska genomsyra allt som sker inom den kommunala organisationen, både internt och externt. Det gör att allt hänger samman inifrån och ut och skapar förutsättningar för ambassadörskap. Arbetsgivarvarumärket förstärker kommunens varumärke utifrån medarbetarnas perspektiv.

Kommunikation, oavsett om det handlar om att ta fram rekryteringskommunikation, hur vi ser ut på karriärsidorna, hur vi tydliggör interna karriärvägar eller förpackar en medarbetardag, ska genomsyras av arbetsgivarvarumärket. Det finns mycket att vara stolt över, och det ska vi visa. Det finns mycket vi kan utveckla, och det ska vi göra. Arbetsgivarvarumärket ger oss förutsättningarna för det.

”Linköpings kommun – där idéer blir verklighet” ska alltid stå som avsändare.

Senast uppdaterad den 11 oktober 2021