Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Varumärkesplattform

Vårt varumärke är summan av de känslor och associationer som uppstår hos människor i mötet med Linköpings kommun. Det handlar om förväntningar och löften, som ska uppfyllas och helst överträffas. Vi kan påverka vårt varumärke genom vad vi gör, hur vi agerar och hur vi kommunicerar. Alla invånare, företagare och vi som arbetar här är med och formar varumärket Linköping. Tillsammans kan vi bygga stolthet, locka hit besökare och inspirera till att förverkliga idéer.

Varumärkesplattformens uppgift är att ge en tydlig bild av Linköpings kommun och vilka egenskaper och värden som vi vill att omvärlden ska förknippa Linköping med. Den ska fungera som grund för all vår kommunikation, både internt och externt.

Våra kärnvärden

Våra kärnvärden ska genomsyra hela verksamheten. De är en sammanfattning av vår identitet.

Modiga

Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar, värdesätta innovationskraft och vara ständigt framåtblickande. Det handlar också om att våga ta en tätposition. Det är ”där idéer blir verklighet” beviset på. Vår kommunikation ska präglas av ett engagerat och aktivt agerande. Vi ska ta initiativ till dialog och debatt och snabbt besvara frågor.

Mänskliga

Linköping är en levande, livsbejakande kommun. Samtidigt är vi en öppen och välkomnande kommun. Vi skapar förutsättningar och miljöer för alla invånare som attraherar, utvecklar och inger trygghet. Allmänheten har rätt till full insyn i kommunens verksamhet, om det inte finns lagliga begränsningar. Det ska vara lätt att komma i kontakt med Linköpings kommun och vi uttrycker oss enkelt och begripligt. Alla ska mötas med respekt. Det förutsätter att alla medarbetare har en positiv människosyn och ett flexibelt agerande där öppenhet, ärlighet och förtroende är riktmärken.

Mångfasetterade

I Linköping har vi en stolt historia och en spännande framtid. Spjutspetsteknik går hand i hand med humanism. Här erbjuds ett rikt utbud inom det som människor värdesätter i sina liv. Vi välkomnar mångfald, kreativitet och skönhet. Jämställdhet är en självklarhet för oss. Det innebär att vi respekterar människors olikheter och varierande förutsättningar.

Löfte

Ett varumärkeslöfte sammanfattar hur ett varumärke ska kännas och upplevas, vad man ska förvänta sig och vad vi i allt vi gör ska sträva efter att uppnå. Vårt löfte är: Linköping – där idéer blir verklighet. Det innebär att vi gör vårt bästa för att skapa miljöer där människor trivs, utvecklas och förverkligar sina idéer.

Position

Att ta en position är att välja att uppfattas som unik istället för att vara en i mängden. Det handlar om att i människors medvetande skapa associationer som särskiljer oss från andra kommuner. Vår positionering är: Teknik och Humanism. Det är de områden där vi vill bli uppmärksammade och igenkända. Linköping har en stark tradition inom teknik och står för högteknologi i framkant men vi har samtidigt ett humanistiskt förhållningssätt där vi sätter människan i centrum.

Senast uppdaterad den 23 maj 2018