Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Varumärkesstrategi

I Linköpings kommun har vi idag fyra typer av varumärken, som samverkar på olika sätt.

Varumärket Linköping - där idéer blir verklighet

Utgångspunkten är att all kommunikation från Linköpings kommun ska spegla våra kärnvärden – modiga, mänskliga, mångfasetterade – och vår position – teknik och humanism. En tydlig avsändare stärker vårt varumärke och hjälper samtidigt invånarna att förstå vilka verksamheter som ingår i den kommunala servicen.

Logotypen ”Linköping – där idéer blir verklighet” är vårt övergripande varumärke som används i kommunikation när Linköpings kommun är avsändare. Avsikten är att kommunicera Linköpings kommuns uppdrag och verksamhet – allt vi erbjuder.

Logotypen ”Linköpings kommun” används endast när Linköpings kommun som organisation är budskapets avsändare och kommunicerar direkt mot en enskild privatperson eller juridisk person. Exempel är när vi kommunicerar via brev eller utanpå byggnader som inrymmer Linköpings kommuns verksamhet.

Logotypen ”City of Linköping” används i första hand när vi riktar oss mot en internationell målgrupp. ”Linköping – where ideas come to life” kan också användas i internationella sammanhang men då i huvudsak i marknadsförande syfte.

Kommunägda bolags varumärken

Hit hör bolag som ägs av Linköpings kommun men som drivs självständigt av en egen styrelse. Bolagen har egna logotyper och grafiska profiler och är en egen kategori vid sidan av kommunens varumärkeshierarki. Bolagen kan med fördel använda ”Linköping – där idéer blir verklighet” i löpande text men har inga krav på sig att visuellt kommunicera samhörighet med Linköpings kommun.

Arbetsgivarvarumärket

Att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke handlar om att skapa tydliga associationer till organisationen genom att positionera sig som, och leva upp till, att vara det bästa valet för både nuvarande och potentiella medarbetare. Linköpings kommun vill uppfattas som en handlingskraftig, nytänkande och engagerad kommun och arbetsgivare. Därför gör vi vårt bästa för att skapa miljöer där våra medarbetare trivs och kan förverkliga sina idéer. Alla medarbetare är viktiga för oss, eftersom deras engagemang påverkar staden och människorna positivt varje dag. Vårt löfte som arbetsgivare är ”Vårt engagemang gör idéer till verklighet”.

Arbetsgivarvarumärket är inte en logotyp. Det är i första hand en budskapsplattform och grunden för all vår arbetsgivarkommunikation som talar om vad vi som arbetsgivare står för. Arbetsgivarlöftet ”Vårt engagemang gör idéer till verklighet” kommuniceras i vissa sammanhang som ett märke, men får inte uppfattas som avsändare. Märket ska användas när kommunen kommunicerar i rollen som nuvarande eller potentiell arbetsgivare, till exempel i rekryteringsmaterial eller på mässor. Det får aldrig ersätta logotypen ”Linköping – där idéer blir verklighet”, som alltid ska finnas med som tydlig avsändare när märket används.

Egen symbol

Ibland finns det fördelar med att låta en verksamhet kommunicera med egen visuell identitet. Det kan gälla till exempel ett särskilt evenemang eller en större kampanj som skulle få ett betydligt bättre resultat med anpassad grafisk identitet. Det kan också vara ett projekt eller en verksamhet som riktar sig till en målgrupp som av olika skäl är svåra att kommunicera med på rätt sätt om ”Linköping – där idéer blir verklighet” står som huvudavsändare.

Om man bedömer att verksamheten uppfyller något av nedanstående kriterier kan man ansöka hos kommunikationsavdelningen om att få ta fram egen visuell identitet. Huvudregeln är att detta ska ske mycket restriktivt. Blir man beviljad måste den egna symbolen och grafiska profilen tas fram av en professionell utförare och godkännas av kommunikationsavdelningen före etablering. I all kommunikation måste Linköpings kommun finnas med som avsändare enligt de riktlinjer man fått tillsammans med beviljandet.

Behöver din verksamhet en egen symbol?

  1. Kan du med exempel visa varför inte Linköpings kommuns grafiska profil är lämplig för det du vill kommunicera? Har du även provat budskap, tonalitet och bilder som passar ändamålet eller målgruppen bättre?
  2. Tror du att kommunikationen kommer att få ett betydligt bättre genomslag och resultat med en anpassad visuell identitet?
  3. Kommer mottagaren att avfärda eller i avsevärt mindre grad ta till sig budskapet om Linköpings kommun står som huvudavsändare?

Om du har svarat ja på alla frågor kan du skicka in en ansökan till kommunikationsavdelningen. Din ansökan ska innehålla följande:

  • Beskrivning av verksamheten och dess målgrupp
  • Kommunikationsinsatsens syfte, mål och tidsperiod
  • Argument för varför Linköpings kommuns grafiska profil inte är lämplig
  • Exempel som visar hur du testat att använda kommunens grafiska profil
  • Ekonomiska förutsättningar

Blir du beviljad egen visuell identitet kommer du också att få riktlinjer för användandet baserat på hur omfattande grafisk profil du blivit beviljad. Vid tvist är det kommunikationsdirektören som avgör frågan.

Senast uppdaterad den 23 maj 2018