”Light Oscillator”

Tilen Sepič , Slovenien

1 Borggårdsparken

Ditt namn och stad/land ni utgår ifrån?

Tilen Sepič, Slovenien

Varför har du valt att arbeta med ljus som konstform?

Jag tycker att ljus är ett perfekt medium för att skapa mer med mindre material. För mig är det bara en av många skulpturformer, men man kan täcka ett mycket större utrymme, jag jämför det med ljud. Jag har också ett stort, allmänt intresse för naturligt ljus, som är min huvudinspiration. Jag ser det som en grund för visuell konst, eftersom man inte kan förstå något material utan ljus, och genom att kombinera det med ljud kan man få en holistisk, uppslukande bild.

Verkets namn:

Light Oscillator

Vilka känslor vill du framkalla hos den som upplever ditt verk?

Jag har en övertygelse om att känslor uppträder på en personlig nivå, som en produkt av hur man förhåller sig till omvärlden, så jag tror att det skulle vara irrelevant att skapa ett konstverk som utformats för att projicera en specifik känsla på en åskådare. Jag försöker skapa verk som främjar besökarnas medvetenhet och uppmärksamhet, så att de kan använda konstverket som ett ”verktyg” för att utöka/ifrågasätta sitt eget tänkande och sin egen uppfattning.