”Drömmarnas korridor

Robin Hedman, Tekniska verken

4 Rosengången

Ditt namn och stad/land du utgår ifrån:

Robin Hedman, Tekniska verken

Varför arbetar du med ljuskonst?

Sedan 1902 har Tekniska verken gjort Linköping till en stad i ljus. Med utomhusbelysning inreder vi det offentliga rummet för att skapa en stad där alla invånare kan känna sig trygga och trivas.

Verkets namn:

Drömmarnas korridor

Vilka känslor vill du framkalla hos den som upplever ditt verk?

Likt våra nyckfulla drömmar, pulserar ljuset slumpmässigt fram längs Rosengången. Stig in och låt dig vägledas av ljuset och se rosorna fylla drömmarnas korridor.