”Human Tiles”

Ocubo, Portugal

7 Ryzeliusgården

Ert namn och stad/land du utgår ifrån?

Ocubo. Sintra, nära Lissabon.

Varför har ni valt att arbeta med ljus som konstform?

Konst är en universell uttrycksform, precis som ljus. Eftersom vår avsikt är att kommunicera och interagera med så många människor som möjligt tror vi att ljus är ett utmärkt sätt att uttrycka oss på. Verkets namn: // Human Tiles

Vilka känslor vill ni framkalla hos den som upplever ert verk?

Vi försöker kommunicera med allmänheten genom ljus i alla våra projekt. Det är därför vi alltid försöker förmedla en berättelse eller ett budskap. Vi vill dela med oss av vår konst och låta folk fångas upp av den och även känna sig fria att uttrycka sig själva.