"Inside out"

Projektgruppen för Vinterljus

10 Stora Torget

Vilka känslor vill du framkalla hos personer när de ser ditt verk?

Ensam är inte alltid stark men flera tillsammans kan vi skapa något större. Med denna installation vill vi inspirera Linköpingsborna att aktivt delta i Vinterljus, nu direkt eller kommande år. Skaffa en smart LED RGB lampa som kan styras från telefonen och sätt den i fönstret, sen är det upp till din fantasi och kreativitet vad den som går förbi får uppleva. Prata med dina grannar och försök få alla att göra detsamma så blir effekten ännu större. Låt kontorsrummen mot gatan få färgat ljus när ni går hem för dagen.

Om alla bidrar med sitt lilla ljus så kan vi på sikt skapa en ny dimension till Vinterljus som i sin tur leder till ännu mer stämning och trygghet i staden.

Sist men inte minst så har vi en uppmaning till besökarna av installationen: Don’t touch! :)