”Lugnets hamn”

Robin Hedman, Tekniska verken

5 Biskopsparken

Ditt namn + stad/land du utgår ifrån:

Robin Hedman, Tekniska verken

Varför arbetar du med ljuskonst?

Sedan 1902 har Tekniska verken gjort Linköping till en stad i ljus. Med utomhusbelysning inreder vi det offentliga rummet för att skapa en stad där alla invånare kan känna sig trygga och trivas.

Verkets namn:

Lugnets hamn

Vilka känslor vill du framkalla hos den som upplever ditt verk?

Vatten – ständigt i rörelse men samtidigt lugnt och stilla. Runt karpdammen har vi skapat en rogivande samlingsplats där du kan stanna upp och fånga stunden. Slå dig ner och blicka ut över det glittrande havet som badar i ljus. Men glöm inte att titta upp.