”LUUX by mtu”

Elever från MTU Mediagymnasiet i Linköping

3 Domkyrkan

Era namn och stad/land ni utgår ifrån:

Elever från MTU Mediagymnasiet i Linköping, Sverige

Varför arbetar ni med ljuskonst?

Som en del i utbildningen på Estetiska Programmet på MTU i Linköping ingår mycket arbete med digitalt innehåll. Just i år ville elever och lärare utmana sig och testa något nytt, därför hoppade vi på tåget direkt när vi började prata om en fasadprojektion på Domkyrkan. 

Vi jobbar med olika områden på skolan, vi har utbildning både vad gäller att designa digitalt för själva projektionen samt allt det praktiska med teknisk utrustning och genomförande. För att göra vår projektion möjlig samarbetar vi med Dataton, ett Linköpingsbaserat företag, som utvecklar programvaran WATCHOUT och mediaservrar. Deras system är marknadsledande i branschen och används i liknande installationer över hela världen. Vi på MTU har tidigare samarbetat med dem och använder deras utrustning och mjukvara i vår undervisning vilket gör det extra kul att vi även kan göra denna installation möjlig. 

Verkets namn

LUUX by mtu

Vilka känslor vill du framkalla hos den som upplever ditt verk?

Vi vill skapa en känsla av att allt är möjligt. Vår projektion kommer att skapa många effekter och moment som lyfter fram Domkyrkans struktur och konstruktion. För oss är känslan WOW något som ska utmärka verket.