”Lux aeterna”

Linköpings domkyrka, Svenska kyrkan

13 Domkyrkan

Era namn och stad/land ni utgår ifrån:

Linköpings domkyrka, Svenska kyrkan

Verkets namn:

Lux aeterna

Vilka känslor vill du framkalla hos den som upplever ert verk?

Sedan 1200-talet har Domkyrkan spridit ljus i Linköpings stad. Under Vinterljus får man uppleva Domkyrkans glasfönster på ett nytt och annorlunda sätt. De färgstarka modernistiska glasmålningarna från 2010 är gjorda av Brian Clarke och återknyter till de medeltida fönster som förstördes i bränder under 1500-talet. Andens och Sonens fönster finns på kyrkans norra och södra sida. 1998 invigdes en av världens största glasgravyrer i Mariakapellet i öster. 93 växter med anknytning till Maria omger henne. Lisa Bauer är konstnären och gravören heter Lars Börnesson.