”Skärmtid”

Tekniska verken tillsammans med elever på skolor i Östergötland under ledning av konstnären Mika Liffner

11 Hemslöjden

Era namn och stad/land ni utgår ifrån:

Tekniska verken tillsammans med elever på skolor i Östergötland under ledning av konstnären Mika Liffner.

Verkets namn:

Skärmtid.

Vilka känslor vill du framkalla hos den som upplever ert verk?

Koppla bort omgivningen och stig in i en värld där kreativiteten och ljuset flödar. Installationen har skapats tillsammans med skolelever och skapandegrupper i Östergötland. Skärmarna är tillverkade av återbrukat material och symboliserar hur vi gemensamt kan bygga en mer hållbar framtid.