”Third Law”

Op: Ed, USA

6 Raoul Wallenbergs plats

Ditt namn och stad/land du utgår ifrån?

Op: Ed New York, USA

Varför har du valt att arbeta med ljus som konstform?

Ljus är flyktigt och fysiskt på samma gång, det är förkroppsligad energi. Med våra rötter inom vetenskap och konst var det ett naturligt val att arbeta med ett så mångsidigt och välbekant material.

Verkets namn

Third Law

Vilka känslor vill du framkalla hos den som upplever ert verk?

Vi hoppas att människor kommer att lämna Third Law med en känsla av fridfull högtidlighet, nyfikenhet och förundran. Det är ett ständigt utvecklande utrymme som förändras baserat på aktivitet i sina volymer. Det bör uppstå en känsla av upptäckande och glädje när besökarna engagerar sig i verket.