“Vermell”

MID, Spanien

12 Domkyrkoparken

Ert namn och stad/land ni utgår ifrån?

Xevi Bayona och Alex Posada från MID, Spanien

Varför har ni valt att arbeta med ljus som konstform?

Utan ljus kan vi inte se världen i vilken vi lever. Vi arbetar med ljus eftersom det är det perfekta mediet för att lyfta fram det vi vill se. Ljus i faciliteterna skapar magi, det kan skapa atmosfärer och lyfta fram nya landskap.

Vilka känslor vill ni framkalla hos den som upplever ert verk?

Vi är intresserade av flyktig arkitektur, som är kapabel att ge fantasifulla svar för att göra platser dynamiska, platser som hänför. Det är en övning i existentiell blygsamhet, det blir uppenbart när inget varar för evigt, men det är viktigt att allting har, i dess exakta ögonblick, en vacker innebörd i en värld som är så föränderlig som vår.