Gensvar

Lovisa Nordstedt

Bronfästena på Nykvarnsholmen

Vi står på jorden och skapar kommunikation genom luften. Detta åskådliggör konstnären genom att bygga en bro.

Skivorna på bron har formen av träplankor, för att skapa illusionen av den gamla bron. De transparenta skivorna kan också associeras till is (elementet vatten).

Elementet luft, blir förtydligat när en person står vid det ena brofästet och halva bron lyses upp. Står det personer på var sida av bron lyser hela bron starkare.

Det ger en upplevelse av att modern kommunikation genom luften skapar fysisk distans. Men vill också påminna om att just handel och kommunikation har varit en viktig del i den gamla Stångebrons historia.

Ljuset under bron ger en illusion av elementet eld. Det påminner om slaget vid Stångebro som utspelades på den här platsen, där slutligen cirka 2000 män låg döda i ån.

Men det kan även skildra vår planets uppvärmning och andra oroligheter som vi inte kan rå över. Historien och jorden har ett liv som finns under oss, som gör sig påmint på olika sätt i konstverket.

Konstnären vill genom sina installationer skapa en inspirerande miljö och en upplevelse som kan leda till diskussioner om människans åverkan, samspel och idé om sin betydelse.